header
DOBRO DOŠLI U NAŠU ŠKOLU

PODRUČJA RADA I OBRAZOVNI PROFILI

Elektrotehnika

Elektrotehničar
za IT

Elektrotehničar administrator računarskih mreža

Elektrotehničar
elektronike

Elektrotehničar
energetike

Mašinstvo i obrada metala

Brodomašinski
tehničar

Pogonski tehničar mašinske obrade

Mašinbravar

Specijalista NU mašine
V stepen

Ekonomija, pravo i administracija

Ekonomski tehničar

Carinski
tehničar

Finansijski tehničar

Finansijski administrator

Poslovni administrator

Poslovni administrator
specijalista
V stepen

Poslovni
sekretar

Turizam

Turistički tehničar

Kultura umetnost i javno informisanje

Likovni tehičar

Gimnazija

Gimnazija-opšteg tipa

Saobraćaj

Nautički tehničar za pomorski saobraćaj

Škola je osnovana 2005. godine verifikovanjem od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Osnovni cilj postojanja škole je priprema učenika za evropsko razmišljanje i obrazovanje.

Pored učionica opšte namene nastava se izvodi i u moderno opremljenim kabinetima za: informatiku, računovodstvo, ekonomiju, finansije, strane jezike, informacione sisteme. Školska biblioteka poseduje bogat sadržaj knjiga. Svakom učeniku obezbeđena je odeća koja se nosi u posebnim prilikama kao što su priredbe, predstave, dan škole i dr. kao i kaseta u koju može da odlaže školski pribor, udžbenike i ostalo.

Deo nastave u završnim razredima izvodi se na engleskom i nemačkom jeziku. Škola je otvorena za buduće učenike koji žele da steknu dovoljno kvalitetnog znanja za direkto uključivanje u procese rada i one koji žele da se što bolje pripreme za dalje školovanje i usavršavanje na nekom od fakulteta ili viših škola.

pocetna-2

Moderan školski objekat poseduje učionice i kabinete sa savremenim nastavnim sredstvima (informatika, računovodstvo, informacioni sistemi, ekonomija, finansije, strani jezici…), dobro opremljenu biblioteku i sve ostale uslove (posebno logistiku kroz saradnju sa više visokostručnih institucija) za savremeno i kvalitetno obrazovanje za ekonomiju i finansije.

U Evropskoj poslovnoj školi nastava se odvija u sledećim oblicima:

  • redovna nastava ostvaruje se kroz razredno-časovni sistem, ali i kroz organizaciju celodnevne nastave (tip koledža).Čas redovne nastave traje 45 minuta;
  • mentorski oblik nastave odvija se radi savladavanja redovnog gradiva, realizacije istraživačkih projekata, kao i potrebe za proširivanjem znanja i umeća. Mentorska nastava ostvaruje se u formi individualnog rada ili u malim, ujednačenim grupama kontinuirano tokom cele školske godine. Intenzitet i fond časova za ovaj oblik rada fleksibilni su i u funkciji ciljeva i metoda nastavnog procesa i potreba samih učenika.
  • časovi traju 30 – 45 minuta; individualna nastava za učenike koji imaju teškoća u učenju,
  • konsultativana nastava i vanredno školovanje.

Praksa za učenike i polaznike obezbeđuje se u odgovarajućim firmama, bankama i institucijama, kako u toku godine, tako i za vreme raspusta, čime se komplementiraju teorijska i praktična znanja i učenicima približava realni poslovni ambijent.

Scroll to Top