Radni prostor

Moderan školski objekat poseduje učionice i kabinete sa savremenim nastavnim sredstvima (informatika, računovodstvo, informacioni sistemi, ekonomija, finansije, strani jezici...), dobro opremljenu biblioteku i sve ostale uslove (posebno logistiku kroz saradnju sa više visokostručnih institucija) za savremeno i kvalitetno obrazovanje za ekonomiju i finansije.

Biblioteka

Školska biblioteka sadrži lektiru, beletristiku, stručnu literaturu, časopise, kao i neknjižnu građu, (video i audio kasete, CD izdanja itd.). Svi učenici i profesori su članovi školske biblioteke. Pored školske, škola obezbedjuje korišćenje i drugih biblioteka stručnih institucija i udruženja, u cilju kvalitetnijeg rada.

Ishrana

Učenici imaju mogućnosti da ručaju u školskoj trpezariji po tačno utvrdjenom rasporedu i jelovniku za taj dan.
Učenik dobija jelovnik za naredni mesec i zaokružuje jedno od više ponudjenih jela.
U jutarnjem terminu, kao i za vreme odmora učenici mogu koristiti usluge kafeterije (sok, pecivo, kolači, kapućino, topla čokolada, čaj i sl.)

Školska odeća

Škola obezbedjuje školsku odeću za učenike. Svaki učenik je u obavezi da nosi školsku odeću u posebnim prilikama (Dan škole, priredbe, posete..). Za izvodjenje nastave fizičkog vaspitanja učenici mogu da koriste i drugu sportsku opremu u dogovoru sa profesorom. Učenici će moći da poruče i druge odevne predmete sa znakom škole.

Udžbenici i pribor

Škola obezbedjuje sve potrebne udžbenike, priručnike i stručnu liiteraturu. Za nastavu se koriste propisani domaći udžbenici, dok se za strane jezike koriste strani udžbenici (u dogovoru sa Ministarstvom prosvete). Školski pribor se dobija u kompletu, za sve predmete, na početku školske godine, a tokom godine učenik može u Sekretarijatu škole da izvrši dopunu svog pribora, kao i da zatraži tehničku pomoć svake vrste (fotokopiranje delova knjiga, skripti i sl.).

ECDL - European Computer Driving Licence

ŠKOLA JE ZVANICNI TEST CENTAR ZA ECDL I OMOGUCUJE FAKULTATIVNO SVOJIM UČENICIMA DA DOBIJU MEDJUNARODNE SERTIFIKATE!

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

PROJEKTI SA SAVEZOM PRONALAČA SRBIJE

EDUKATIVNO-SPORTSKA ŠARENICA - za invalidna lica Beograda (distrofičari,paragplegičari,sa paralizom) uz podršku Ministarstva za rad

PROJEKAT „DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH PREDUZETNIKA“ UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE POČEO JE DA REALIZUJE SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE ZAJEDNO SA EVROPSKOM POSLOVNOM ŠKOLOM 14.9.2021. U SOMBORU - 30. JUBILARNO TAKMIČENJE U IZRADI BIZNIS PLANA


VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.

Protokol o saradnji Evropske poslovne škole

KLIKNITE I POGLEDAJTE U PDF FORMATU

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Škola u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Milanom Marinovićem (doskorašnjim predsednikom Prekršajnog suda u Beogradu),poverenikom za informacije od javnog značaja u Privrednoj komori Srbije 4.10.2019. organizovala za preduzetnice "Ekonomsko-pravnu" edukaciju.