Radni prostor

Moderan školski objekat poseduje učionice i kabinete sa savremenim nastavnim sredstvima (informatika, računovodstvo, informacioni sistemi, ekonomija, finansije, strani jezici...), dobro opremljenu biblioteku i sve ostale uslove (posebno logistiku kroz saradnju sa više visokostručnih institucija) za savremeno i kvalitetno obrazovanje za ekonomiju i finansije.

Biblioteka

Školska biblioteka sadrži lektiru, beletristiku, stručnu literaturu, časopise, kao i neknjižnu građu, (video i audio kasete, CD izdanja itd.). Svi učenici i profesori su članovi školske biblioteke. Pored školske, škola obezbedjuje korišćenje i drugih biblioteka stručnih institucija i udruženja, u cilju kvalitetnijeg rada.

Ishrana

Učenici imaju mogućnosti da ručaju u školskoj trpezariji po tačno utvrdjenom rasporedu i jelovniku za taj dan.
Učenik dobija jelovnik za naredni mesec i zaokružuje jedno od više ponudjenih jela.
U jutarnjem terminu, kao i za vreme odmora učenici mogu koristiti usluge kafeterije (sok, pecivo, kolači, kapućino, topla čokolada, čaj i sl.)

Školska odeća

Škola obezbedjuje školsku odeću za učenike. Svaki učenik je u obavezi da nosi školsku odeću u posebnim prilikama (Dan škole, priredbe, posete..). Za izvodjenje nastave fizičkog vaspitanja učenici mogu da koriste i drugu sportsku opremu u dogovoru sa profesorom. Učenici će moći da poruče i druge odevne predmete sa znakom škole.

Kaseta

Svaki učenik dobija na korišćenje kasetu u koju odlaže školski pribor, udžbenike i ostalo. Kasete se zaključavaju, a provera sadržaja od strane nadležnih lica je moguća.

Udžbenici i pribor

Škola obezbedjuje sve potrebne udžbenike, priručnike i stručnu liiteraturu. Za nastavu se koriste propisani domaći udžbenici, dok se za strane jezike koriste strani udžbenici (u dogovoru sa Ministarstvom prosvete). Školski pribor se dobija u kompletu, za sve predmete, na početku školske godine, a tokom godine učenik može u Sekretarijatu škole da izvrši dopunu svog pribora, kao i da zatraži tehničku pomoć svake vrste (fotokopiranje delova knjiga, skripti i sl.).

ECDL - European Computer Driving Licence

ŠKOLA JE ZVANICNI TEST CENTAR ZA ECDL I OMOGUCUJE FAKULTATIVNO SVOJIM UČENICIMA DA DOBIJU MEDJUNARODNE SERTIFIKATE!

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

ŠKOLA ZA RODITELJE

ČETVRTAK 16-18 H    

DODATNA POMOĆ RODITELJIMA U SAVLADAVANJU PROBLEMA ADOLESCENCIJE I PROBLEMA MODERNOG DOBA

POSLE DUGOGODIŠNJEG ISKUSTVA I USPEHA U RADU SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA OD SEPTEMBRA 2018. FORMIRA SE POSEBNA GRUPA ZA RAD SA NJIMA!

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE POSLEDNJE DVE GODINE REALIZUJE PROJEKAT "DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE" U VIŠE OPŠTINA.

MANASTIR TUMANE

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BROJ 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016.