Jednogodišnja specijalizacija

POSLOVNI SEKRETAR (završena srednja škola i 2 godine radnog iskustva)

Napomene: Moguće su izvesne promene u modelu konsultativne nastave, u smislu da se neki predmeti slušaju ranije ili kasnije. Posle održane konsultativne nastave organizuje se polaganje ispita.

Semestar Fond časova
1. semestar.  
Evidencija u oblasti rada i zapošljavanja. 30
Osnovi privrednog prava i ekonomije 30
2. semestar.  
Poslovni informacioni sistemi 30
Korespodencija 25
3. semestar.  
Strani jezik 30
Kultura poslovnog komuniciranja 25
4. semestar  
Psihologija 20
Praktična nastava 2 časa i 4 nedelje rada u preduzeću

Program za srednju školu

EKONOMSKI TEHNIČAR Nedeljni fond časova
Obavezni nastavni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Matematika 3 3 3 3
Strani jezik 3 3 3 3
Sociologija / / 2 /
Istorija. 2 2 / /
Fizička kultura 2 2 2 2
Hemija 2 / / /
Ekologija 2 / / /
Osnovi ekonomije 2 2 2 2
Poslovna ekonomija 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 2 / / /
Savremena poslovna korespondencija 3 3 / /
Statistika / / 2 2
Ustavno i privredno pravo / / 2 2
Monetarna ekonomija i bankarstvo / / 2 2
Komercijalno poznavanje robe / 2 / /
Računovodstvo 3 3 3 4
Marketing / / / 2
Ekonomska geografija / 2 / /
Poslovna informatika / / 3 3
Ukupno 29 27 28 29
Izborna i fakultativna nastava Nedeljni fond časova
Oblast - predmeti I razred II razred III razred IV razred
Drugi strani jezik (italijanski,nemački) 1 / / /
Građansko vaspitanje
1 1 1 1
Veronauka 1 1 1 1
Berzansko poslovanje 1 / / /
Poslovna etika / 1 / /
Razvoj veština / 1 / /
Elektronsko računovodstvo (paket "Pantheon") / / 1 1
FINANSIJSKI TEHNIČAR Nedeljni fond časova
Obavezni nastavni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Matematika 3 3 3 3
Strani jezik 3 3 3 3
Sociologija / / 2 /
Istorija. 2 2 / /
Fizička kultura 2 2 2 2
Hemija 2 / / /
Ekologija 2 / / /
Osnovi ekonomije 2 2 2 2
Poslovna ekonomija 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 2 / / /
Savremena poslovna korespondencija 3 3 / /
Statistika / / 2 2
Ustavno i privredno pravo / / 2 2
Monetarna ekonomija i bankarstvo / / 2 2
Komercijalno poznavanje robe / 2 / /
Računovodstvo 3 3 3 4
Marketing / / / 2
Ekonomska geografija / 2 / /
Poslovna informatika / / 3 3
Ukupno 29 27 28 29
Izborna i fakultativna nastava Nedeljni fond časova
Oblast - predmeti I razred II razred III razred IV razred
Drugi strani jezik (italijanski, nemački) 1 1 1 1
Građansko vaspitanje
1 1 1 1
Veronauka 1 1 1 1
Osnove bankarstva 1 / / /
Berzansko poslovanje 1 / / /
Poslovna etika / 1 / /
Razvoj veština / 1 / /
Bankarsko računovodstvo / / 1 1
Elektronsko bankarstvo (paket "Antegra") / / 1 1
Elektronsko berzansko poslovanje (platforma "TeleTrader") / / 1 1
 
 

Posebni programi

Kroz posebne programe učenicima će biti ponuđeno upoznavanje sa sadržajima iz različitih oblasti:

 • škola računara – programiranje, kompjutersko poslovanje, internet,
 • medijsko obrazovanje
 • public relations
 • berzanski poslovi,
 • ekonomska, finansijska i pravna grupa predmeta (marketing, špedicija, transport, menadžment, osiguranje)

Nastavni jezici

Nastava se odvija na srpskom jeziku, a pojedini stručni sadržaji u završnim razredima i na engleskom i nemačkom jeziku. Nastava stranih jezika u svom obrazovnom delu ostvaruje se u skladu sa standardima utvrđenim od strane Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ciljevi, metode i oblici rada

U realizaciji obrazovno-vaspitnog programa, polazi se od opštih i specifičnih ciljeva obrazovanja u Srbiji:

 • razvoj sposobnosti za kvalitetno obrazovanje u skladu sa potrebama, interesima, potencijalima i interesovanjima učenika;
 • formiranje i razvoj znanja – sticanje skupova činjenica, procedura, pojmova i sistema pojmova, umeća i iskustva;
 • razvoj sistema vrednosti koji podrazumeva razvoj svesti o različitosti i poštovanje, izgradnju i razvoj sopstvene autonomije i integriteta uz očuvanje autonomije i integriteta drugih osoba;
 • osposobljavanje za izbor određene profesije u skladu sa potrebama;
 • sticanje životnih veština – aktivan i odgovoran odnos prema sebi, drugima, socijalnom i prirodnom okruženju;
 • razvoj svih aspekata ličnosti (intelektualnih, socijalnih i emocionalnih).

U realizaciji nastavnih sadržaja, kroz sve oblike rada akcenat se stavlja na:

 • interdisciplinarni pristup nastavnim temama,
 • orijentaciju na učenika,
 • razvoj nove kulture učenja – korišćenje i primena novih izvora informacija i tehnologija

Oblici rada

U Evropskoj poslovnoj školi nastava se odvija u sledećim oblicima:

 • redovna nastava ostvaruje se kroz razredno-časovni sistem, ali i kroz organizaciju celodnevne nastave (tip koledža).Čas redovne nastave traje 45 minuta;
 • mentorski oblik nastave odvija se radi savladavanja redovnog gradiva, realizacije istraživačkih projekata, kao i potrebe za proširivanjem znanja i umeća. Mentorska nastava ostvaruje se u formi individualnog rada ili u malim, ujednačenim grupama kontinuirano tokom cele školske godine. Intenzitet i fond časova za ovaj oblik rada fleksibilni su i u funkciji ciljeva i metoda nastavnog procesa i potreba samih učenika.
 • časovi traju 30 – 45 minuta; individualna nastava za učenike koji imaju teškoća u učenju,
 • konsultativana nastava i vanredno školovanje.

Praksa za učenike i polaznike obezbeđuje se u odgovarajućim firmama, bankama i institucijama, kako u toku godine, tako i za vreme raspusta, čime se komplementiraju teorijska i praktična znanja i učenicima približava realni poslovni ambijent.

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

PROJEKTI SA SAVEZOM PRONALAČA SRBIJE

EDUKATIVNO-SPORTSKA ŠARENICA - za invalidna lica Beograda (distrofičari,paragplegičari,sa paralizom) uz podršku Ministarstva za rad

PROJEKAT „DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH PREDUZETNIKA“ UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE POČEO JE DA REALIZUJE SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE ZAJEDNO SA EVROPSKOM POSLOVNOM ŠKOLOM 14.9.2021. U SOMBORU - 30. JUBILARNO TAKMIČENJE U IZRADI BIZNIS PLANA


VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.

Protokol o saradnji Evropske poslovne škole

KLIKNITE I POGLEDAJTE U PDF FORMATU

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Škola u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Milanom Marinovićem (doskorašnjim predsednikom Prekršajnog suda u Beogradu),poverenikom za informacije od javnog značaja u Privrednoj komori Srbije 4.10.2019. organizovala za preduzetnice "Ekonomsko-pravnu" edukaciju.