Visina, način, rokovi, kao i uzajamne obaveze regulisani su posebnim Pravilnikom o školarini, kao i Ugovorom zaključenim izmedju škole i roditelja (staratelja) ili trećeg lica, institucije i dr.

Školarina sa paketom (garderoba, udžbenici, školski pribor, kaseta za stvari, izleti, posete pozorištima, muzejima, bioskopima, drugi strani jezik, osiguranje, fotokopiranje, edukacija za ECDL-"kompjuterska vozačka dozvola") iznosi za:

  • redovna nastava od 2000 do 3000 eura,
  • koledž nastava (redovna + individualna nastava) 3.400 evra,
  • prekvalifikacija - dokvalifikacija od 800 do 1200 evra,
  • specijalizacija (1 godina) poslovi sekretar od 800 do 1200 eura,

u dinarskoj protivrednosti od 12 do 17 mesečnih rata (od 47 do 200 evra).

Školarinom su obuhvaćene: redovna nastava, izborna nastava, fakultativna nastava, seminari, istraživački projekti, mentorska nastava, pripremna nastava, individualni rad i sl. Visina školarine zavisi od postignutog uspeha u osnovnoj školi, a za učenike sa "Vukovom" diplomom i vrhunske sportiste obezbeđene su posebne pogodnosti!

Škola fakultativno obezbeđuje ishranu (užina,ručak) i školski prevoz (na relaciji kuća-škola-kuća).

POČEO JE UPIS U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU

Upis se obavlja u skladu sa Pravilnikom škole.

Škola upisuje i STIPENDISTE iz redova "Vukovaca" i vrhunskih sportista.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1. Originalno svedočanstvo o prethodnom školovanju
2. Izvod iz matične knjige rodjenih
3. Diplome o postignutim rezultatima na takmičenjima i manifestacijama

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

PROJEKTI SA SAVEZOM PRONALAČA SRBIJE

EDUKATIVNO-SPORTSKA ŠARENICA

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH PREDUZETNIKA I INOVATORA

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.

Protokol o saradnji Evropske poslovne škole

KLIKNITE I POGLEDAJTE U PDF FORMATU

Đaci preduzetnici osmislili "Beograd na vodi"

Beogradski osnovci danas su na takmičenju u preduzetništvu predstavili kako treba da izgleda "Beograd na vodi" i žiri je proglasio najbolje ideje ekipa iz škola "Kosta Abrašević", "France Prešern" i "Isidora Sekulić".