Visina, način, rokovi, kao i uzajamne obaveze regulisani su posebnim Pravilnikom o školarini, kao i Ugovorom zaključenim izmedju škole i roditelja (staratelja) ili trećeg lica, institucije i dr.

Školarina sa paketom (garderoba, udžbenici, školski pribor, kaseta za stvari, izleti, posete pozorištima, muzejima, bioskopima, drugi strani jezik, osiguranje, fotokopiranje, edukacija za ECDL-"kompjuterska vozačka dozvola") iznosi za:

  • redovna nastava od 1600 do 2500 eura,
  • koledž nastava (redovna + individualna nastava) 3.000 evra,
  • prekvalifikacija - dokvalifikacija od 800 do 1000 evra,
  • specijalizacija (1 godina) poslovi sekretar od 800 do 1000 eura (priznaje se kao prva godina studija!)

u dinarskoj protivrednosti od 12 do 20 mesečnih rata (od 67 do 150 evra).

Školarinom su obuhvaćene: redovna nastava, izborna nastava, fakultativna nastava, seminari, istraživački projekti, mentorska nastava, pripremna nastava, individualni rad i sl. Visina školarine zavisi od postignutog uspeha u osnovnoj školi, a za učenike sa "Vukovom" diplomom i vrhunske sportiste obezbeđene su posebne pogodnosti!

Škola fakultativno obezbeđuje ishranu (užina,ručak) i školski prevoz (na relaciji kuća-škola-kuća).

POČEO JE UPIS U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU

Upis se obavlja u skladu sa Pravilnikom škole.

Škola upisuje i STIPENDISTE iz redova "Vukovaca" i vrhunskih sportista.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1. Originalno svedočanstvo o prethodnom školovanju
2. Izvod iz matične knjige rodjenih
3. Diplome o postignutim rezultatima na takmičenjima i manifestacijama

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

PROJEKTI SA SAVEZOM PRONALAČA SRBIJE

EDUKATIVNO-SPORTSKA ŠARENICA - za invalidna lica Beograda (distrofičari,paragplegičari,sa paralizom) uz podršku Ministarstva za rad

PROJEKAT „DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH PREDUZETNIKA“ UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE POČEO JE DA REALIZUJE SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE ZAJEDNO SA EVROPSKOM POSLOVNOM ŠKOLOM 14.9.2021. U SOMBORU - 30. JUBILARNO TAKMIČENJE U IZRADI BIZNIS PLANA


VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.

Protokol o saradnji Evropske poslovne škole

KLIKNITE I POGLEDAJTE U PDF FORMATU

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Škola u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Milanom Marinovićem (doskorašnjim predsednikom Prekršajnog suda u Beogradu),poverenikom za informacije od javnog značaja u Privrednoj komori Srbije 4.10.2019. organizovala za preduzetnice "Ekonomsko-pravnu" edukaciju.