Evropska poslovna škola je porodična škola u kojoj učenik treba da se oseća kao u svojoj kući i porodici.

Okružena zelenilom i cvećem bez blizine kafića škola je oaza za efikasan obrazovno-vaspitni proces u kome želimo da učenike naučimo da razmišljaju, povezuju činjenice i kroz praktična znanja budu osposobljeni za dalji kvalitetan rad i život.

Manji broj učenika u odeljenju omogućava profesorima da svakom učeniku posvete dovoljno pažnje i da na odgovarajući način približe potrebno znanje, koje pored osnovnog teoretskog se realizuje i kroz praksu i učešće i organizaciju određenih takmičenja i manifestacija, odnosno vršnjačkih edukacija, kako bi i oni bili direktni učesnici u obrazovno-vaspitnom procesu.

U poslednjih 6 godina škola je na konkursu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja "Kreativna škola" osvajala I ili II mesto, što uz 3 međunarodna priznanja za primenu informacionih tehnologija (JISA i Nemački časopis "Prostor i vreme") najbolje govori o kreativnom pristupu i inovacijama.

U cilju kvalitetnije i sadržajnije realizacije obrazovno-vaspitnog procesa i motivacije za preduzetnički duh, ostvarena je i saradnja sa najeminentnijim institucijama iz više oblasti, od obrazovanja i nauke, do privrednih subjekata i asocijacija i državnih organa, postavljajući školu kao deo šireg kvalitetnog tima.

Ulaganje u budućnost svoje dece je uvek dobra investicija,ne samo u finansijkom smislu, već i u stvaranju zdravih, kompletnih, preduzimljivih i pozitivnih ličnosti!

Podsetimo se na kraju Konfučija:

"Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred, naići će na nevolju odmah ispred svojih vrata”.

 

prof. Nikola Tesla

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

PROJEKTI SA SAVEZOM PRONALAČA SRBIJE

EDUKATIVNO-SPORTSKA ŠARENICA - za invalidna lica Beograda (distrofičari,paragplegičari,sa paralizom) uz podršku Ministarstva za rad

PROJEKAT „DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH PREDUZETNIKA“ UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE POČEO JE DA REALIZUJE SAVEZ PRONALAZAČA SRBIJE ZAJEDNO SA EVROPSKOM POSLOVNOM ŠKOLOM 14.9.2021. U SOMBORU - 30. JUBILARNO TAKMIČENJE U IZRADI BIZNIS PLANA


VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.

Protokol o saradnji Evropske poslovne škole

KLIKNITE I POGLEDAJTE U PDF FORMATU

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Škola u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Milanom Marinovićem (doskorašnjim predsednikom Prekršajnog suda u Beogradu),poverenikom za informacije od javnog značaja u Privrednoj komori Srbije 4.10.2019. organizovala za preduzetnice "Ekonomsko-pravnu" edukaciju.