Evropska poslovna škola je porodična škola u kojoj učenik treba da se oseća kao u svojoj kući i porodici.

Okružena zelenilom i cvećem bez blizine kafića škola je oaza za efikasan obrazovno-vaspitni proces u kome želimo da učenike naučimo da razmišljaju, povezuju činjenice i kroz praktična znanja budu osposobljeni za dalji kvalitetan rad i život.

Manji broj učenika u odeljenju omogućava profesorima da svakom učeniku posvete dovoljno pažnje i da na odgovarajući način približe potrebno znanje, koje pored osnovnog teoretskog se realizuje i kroz praksu i učešće i organizaciju određenih takmičenja i manifestacija, odnosno vršnjačkih edukacija, kako bi i oni bili direktni učesnici u obrazovno-vaspitnom procesu.

U poslednjih 6 godina škola je na konkursu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja "Kreativna škola" osvajala I ili II mesto, što uz 3 međunarodna priznanja za primenu informacionih tehnologija (JISA i Nemački časopis "Prostor i vreme") najbolje govori o kreativnom pristupu i inovacijama.

U cilju kvalitetnije i sadržajnije realizacije obrazovno-vaspitnog procesa i motivacije za preduzetnički duh, ostvarena je i saradnja sa najeminentnijim institucijama iz više oblasti, od obrazovanja i nauke, do privrednih subjekata i asocijacija i državnih organa, postavljajući školu kao deo šireg kvalitetnog tima.

Ulaganje u budućnost svoje dece je uvek dobra investicija,ne samo u finansijkom smislu, već i u stvaranju zdravih, kompletnih, preduzimljivih i pozitivnih ličnosti!

Podsetimo se na kraju Konfučija:

"Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred, naići će na nevolju odmah ispred svojih vrata”.

 

prof. Nikola Tesla

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

ŠKOLA ZA RODITELJE

ČETVRTAK 16-18 H    

DODATNA POMOĆ RODITELJIMA U SAVLADAVANJU PROBLEMA ADOLESCENCIJE I PROBLEMA MODERNOG DOBA

POSLE DUGOGODIŠNJEG ISKUSTVA I USPEHA U RADU SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA OD SEPTEMBRA 2018. FORMIRA SE POSEBNA GRUPA ZA RAD SA NJIMA!

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE POSLEDNJE DVE GODINE REALIZUJE PROJEKAT "DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE" U VIŠE OPŠTINA.

MANASTIR TUMANE

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BROJ 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016.