Ostvaruje se kontinuiranom saradnjom razrednog starešine, profesora, psihologa i uprave škole.

Saradnja sa roditeljima se ostvaruje i preko elektronskog dnevnika, gde roditelji putem Interneta (ili direktno) mogu od Školskog Sistema dobiti podatke o ocenama, izostancima, ponašanju, zdravstvenom stanju i drugo.

Roditeljski sastanci se redovno održavaju, gde roditelji dobijaju sve važne informacije, kako o svom detetu, tako i o planiranim aktivnostima škole. Zakazuju se i individualne posete i razgovori po potrebi.

Sa svojim predlozima i stavovima, Savet roditelja upoznaje direktora i Školski odbor preko predsednika Saveta roditelja.
Mogućnosti za roditelje i učenike (vrhunske sportiste i vanredne):

Evrops Online - praćenje nastave indirektno u učionicama, i u vidu direktnih konsultacija sa profesorom (video veza);

 

Roditelji su najvažniji partneri škole. Savet čine predstavnici roditelja iz svih odeljenja, a angažuju se oko:

  • analiza uspeha i disciplina učenika,
  • uslova za rad škole,
  • konsultovanja oko ekskurzija, kampova i drugih aktivnosti škole,
  • pomoći vezane za unapredjenje svih vidova škole.

Sa svojim predlozima i stavovima, Savet roditelja upoznaje direktora i Školski odbor preko predsednika Saveta roditelja.

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

PROJEKTI SA SAVEZOM PRONALAČA SRBIJE

EDUKATIVNO-SPORTSKA ŠARENICA

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH PREDUZETNIKA I INOVATORA

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.

Protokol o saradnji Evropske poslovne škole

KLIKNITE I POGLEDAJTE U PDF FORMATU

Đaci preduzetnici osmislili "Beograd na vodi"

Beogradski osnovci danas su na takmičenju u preduzetništvu predstavili kako treba da izgleda "Beograd na vodi" i žiri je proglasio najbolje ideje ekipa iz škola "Kosta Abrašević", "France Prešern" i "Isidora Sekulić".