Ostvaruje se kontinuiranom saradnjom razrednog starešine, profesora, psihologa i uprave škole.

Saradnja sa roditeljima se ostvaruje i preko elektronskog dnevnika, gde roditelji putem Interneta (ili direktno) mogu od Školskog Sistema dobiti podatke o ocenama, izostancima, ponašanju, zdravstvenom stanju i drugo.

Roditeljski sastanci se redovno održavaju, gde roditelji dobijaju sve važne informacije, kako o svom detetu, tako i o planiranim aktivnostima škole. Zakazuju se i individualne posete i razgovori po potrebi.

Sa svojim predlozima i stavovima, Savet roditelja upoznaje direktora i Školski odbor preko predsednika Saveta roditelja.
Mogućnosti za roditelje i učenike (vrhunske sportiste i vanredne):

Evrops Online - praćenje nastave indirektno u učionicama, i u vidu direktnih konsultacija sa profesorom (video veza);

 

Roditelji su najvažniji partneri škole. Savet čine predstavnici roditelja iz svih odeljenja, a angažuju se oko:

  • analiza uspeha i disciplina učenika,
  • uslova za rad škole,
  • konsultovanja oko ekskurzija, kampova i drugih aktivnosti škole,
  • pomoći vezane za unapredjenje svih vidova škole.

Sa svojim predlozima i stavovima, Savet roditelja upoznaje direktora i Školski odbor preko predsednika Saveta roditelja.

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

SPORTSKO-EDUKATIVNA ŠARENICA

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE I UZ PODRŠKU MINISTARSTVA ZA RAD,ZAPOŠLJAVANJE,BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA U PERIODU NOVEMBAR 2018.-JANUAR 2019. REALIZOVAĆE PROJEKAT ZA MLADU INVALIDNU DECU. 

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE POSLEDNJE DVE GODINE REALIZUJE PROJEKAT "DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE" U VIŠE OPŠTINA.

U Bačkom Petrovcu 13. i 15.novembra 2018.,a u Velikoj Plani 4. i 6.decembra 2018.

MANASTIR TUMANE

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE

BR. 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005., 

4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016. i  17.10.2018.