Ostvaruje se kontinuiranom saradnjom razrednog starešine, profesora, psihologa i uprave škole.

Saradnja sa roditeljima se ostvaruje i preko elektronskog dnevnika, gde roditelji putem Interneta (ili direktno) mogu od Školskog Sistema dobiti podatke o ocenama, izostancima, ponašanju, zdravstvenom stanju i drugo.

Roditeljski sastanci se redovno održavaju, gde roditelji dobijaju sve važne informacije, kako o svom detetu, tako i o planiranim aktivnostima škole. Zakazuju se i individualne posete i razgovori po potrebi.

Sa svojim predlozima i stavovima, Savet roditelja upoznaje direktora i Školski odbor preko predsednika Saveta roditelja.
Mogućnosti za roditelje i učenike (vrhunske sportiste i vanredne):

Evrops Online - praćenje nastave indirektno u učionicama, i u vidu direktnih konsultacija sa profesorom (video veza);

 

Roditelji su najvažniji partneri škole. Savet čine predstavnici roditelja iz svih odeljenja, a angažuju se oko:

  • analiza uspeha i disciplina učenika,
  • uslova za rad škole,
  • konsultovanja oko ekskurzija, kampova i drugih aktivnosti škole,
  • pomoći vezane za unapredjenje svih vidova škole.

Sa svojim predlozima i stavovima, Savet roditelja upoznaje direktora i Školski odbor preko predsednika Saveta roditelja.

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

ŠKOLA ZA RODITELJE

ČETVRTAK 16-18 H    

DODATNA POMOĆ RODITELJIMA U SAVLADAVANJU PROBLEMA ADOLESCENCIJE I PROBLEMA MODERNOG DOBA

POSLE DUGOGODIŠNJEG ISKUSTVA I USPEHA U RADU SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA OD SEPTEMBRA 2018. FORMIRA SE POSEBNA GRUPA ZA RAD SA NJIMA!

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE POSLEDNJE DVE GODINE REALIZUJE PROJEKAT "DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE" U VIŠE OPŠTINA.

MANASTIR TUMANE

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BROJ 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016.